Zásilkový výdej

Od 1. října 2016 zavádí společnost SANOMED, spol. s r.o. zásilkový výdej zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz.

Od 1.4.2015 vstoupil v platnost nový Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, kterým se mění podmínky výdeje a zásilkového výdeje zdravotnických prostředků. Zásilkový výdej v § 50 tohoto zákona specifikován následovně: Zásilkovým výdejem se rozumí výdej zdravotnického prostředku zásilkovým způsobem oproti poukazu. Zásilkový výdej může zajišťovat pouze výdejce, přičemž Výdejcem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba provozující lékárnu, výdejnu zdravotnických prostředků …. Zásilkový výdej je zakázán u zdravotnického prostředku uvedeného v § 46 odst. 2

Zásilkový výdej lze realizovat těmito dvěma možnostmi:

  1. Zásilkový výdej prostřednictvím e-shopu
    Pacientovi je lékařem předepsán zdravotnický prostředek na poukaz. Pacient navštíví webové stránky výdejce a zde si objedná příslušný zdravotnický prostředek zásilkovým způsobem. V rámci objednávky uvede doručovací adresu (tou může být jak adresa trvalého bydliště, tak jakákoli jiná adresa). Pacient odešle poukaz výdejci.
  2. Pacient může využít naší informační službu: telefonní číslo 541 422 911, nebo 541 422 912 pondělí až pátek od 10:00 do 16:00, nebo e-mailovou adresu: prodejna@sanomed.cz

Prostřednictvím této informační služby obdrží od kvalifikované osoby – farmaceuta nebo farmaceutického asistenta informace nezbytné pro správné a bezpečné používání a základní údržbu vydávaného zdravotnického prostředku.

Výdejce pacientovi co nejrychleji doručí zdravotnický prostředek na zvolenou adresu. V souladu s § 51 výše uvedeného zákona bude zásilka odeslána objednateli nejdéle ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky.

V případě že nebude možné tuto lhůtu dodržet, bude o tom objednatel informován dříve, než si zdravotnický prostředek závazně objedná.

Nabídka zdravotnických prostředků, které je možné objednat prostřednictvím zásilkového výdeje včetně jejich cen (úhrady pojišťovny a doplatku) a nákladů spojených se zásilkovým výdejem je dostupná na internetových stránkách  www.sanomed.cz, výrobky hrazeny částečně nebo plně jsou označeny kódem zdravotní pojišťovny.

Načítám, prosím vydržte...

Používáním našeho webu souhlasíte s používáním cookies ve vašem prohlížeči. Více informací

Souhlasím