Cévní mozková příhoda

SPORLASTIC Neuro ORTOPEDIE - v rámci této nové značky jsme vytvořili na vysoké odborné úrovni komplexní a inovativní portfolio produktů pro motorickou rehabilitaci horních a dolních končetin po cévní mozkové příhodě. 

Tyto ortézy mohou být integrovány do jakéhokoli stávajícího léčebného konceptu. SPORLASTIC Neuro ortézy optimalizují návrat pacienta do běžného života - a v pohybu. 

Dynamický ne rigidní - to je princip funkce ortéz - využívání proprioceptivních účinků jsou neuromuskulární funkce velmi brzy mobilizovány a příznivě ovlivňují rehabilitační efekt. 

Koncepce mobilizace horní končetiny včetně ramene Neuro-LUX II, inovativní mobilizační systém MOBILAS a zápěstní ortéza CTS a restriktční ortéza Neuro-Restrickt pro CIMT terapii (Constraint-Induced-Movement-Therapy)
Constraint-Induced Movement Therapy je forma terapie, která pomáhá pacientům po poškození centrálního nervového systému zahrnout používání své více poškození horní končetiny do běžných denních činností a to nejen v průběhu terapie, ale klade důraz na její přenesení do domácího prostředí. Těžiště Constraint-Induced Movement Therapy spočívá v omezení hybnosti méně poškozené horní končetiny a tím dochází k nucenému používání více postižené horní končetiny. Postižená horní končetina je využívána 3 až 6 hodin denně po dobu 2-3 týdnů terapie. V terapii se využívá nácviku reálných a pro pacienta smysluplných aktivit. 
Pro dolní končetiny jsou diferencované ortézy dle různých stupňů závažnosti ochrnutí a splňují požadavky na stabilitu nohy.

filtr
0 ks, 0 
Košík
0 ks, 0